top of page

Καινοτόμος Επιστημονική Τεχνογνωσία

Βραβευμένη Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας και Εξοικονόμηση Καταναλώσεων Ενέργειας

Καινοτόμα Μαθηματικά Μοντέλα

Για την προσομοίωση των ενεργοβόρων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Τα μοντέλα προσομοίωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που αναπτύχθηκαν από τους επιστήμονες του Ομίλου SEMAN αφορούν καινοτόμους αλγόριθμους βασισμένους σε FEM (αλγόριθμοι πεπερασμένων στοιχείων) και τεχνητή νοημοσύνη. Αφού συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα θεωρητικά δεδομένα μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης και πραγματοποιηθούν οι σχετικές μετρήσεις – καταγραφές σε πραγματικό χρόνο, εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα μοντέλα για την ακριβή προσομοίωση της λειτουργίας και του βαθμού απόδοσης των ηλεκτροκινητήρων και των μετασχηματιστών ισχύος, του φαινομένου γειτνίασης των καλωδίων, καθώς και των αλληλεπιδράσεων που μπορεί να εμφανιστούν μεταξύ των ηλεκτρικών φορτίων.

Για το σχεδιασμό προσαρμοσμένων παρεμβάσεων και τον υπολογισμό, με ακρίβεια, των τελικών αποτελεσμάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων με FEM υποδεικνύουν επακριβώς τις απώλειες ενέργειας εντός της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας ανάλυση ροής φορτίου, η οποία τροφοδοτείται από τα παραπάνω αποτελέσματα για ολόκληρη την ηλεκτρική εγκατάσταση, υπολογίζονται όλες οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ηλεκτρικών φορτίων, καθώς και οι συχνότητες συντονισμού αρμονικών, οι βυθίσεις τάσης, οι υπερ-αντισταθμίσεις και οι υπερφορτώσεις των καλωδίων. Τα αποτελέσματα του παραπάνω αλγόριθμου ανάλυσης ροής φορτίου, οδηγούν στον τελικό σχεδιασμό και την κατασκευή των απαραίτητων προσαρμοσμένων παρεμβάσεων, με τις οποίες επιτυγχάνεται η βέλτιστη διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιστημονικοί Αλγόριθμοι 

Ακριβής Αξιολόγηση

Η ανάπτυξη αλγορίθμων με βάση τα διεθνή πρότυπα για την ακριβή αξιολόγηση του αποτελέσματος εξοικονόμησης ενέργειας.

Με την εφαρμογή των σχετικών διεθνών προτύπων, οι μηχανικοί του Ομίλου SEMAN αναπτύσσουν ειδικούς αλγόριθμους για τη συσχέτιση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με τους διάφορους παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως τα διάφορα δεδομένα παραγωγής, οι πρώτες ύλες, οι ώρες λειτουργίας, οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος κ.λπ. Οι αλγόριθμοι αυτοί βασίζονται σε τεχνικές στατιστικής ανάλυσης πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως ασαφή σύνολα και νευρωνικά δίκτυα. Αφού επαληθευτεί η ακρίβεια ενός τέτοιου αλγορίθμου με βάση τα ιστορικά δεδομένα της ηλεκτρικής εγκατάστασης πριν από την έναρξη λειτουργίας του επιστημονικού έργου εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, κι εφόσον διασφαλιστεί η άριστη ακρίβειά του βάσει των διεθνών προτύπων, τότε μπορεί να εφαρμοστεί για τους μήνες μετά το έργο εξοικονόμησης και ως εκ τούτου, μπορεί να υπολογίσει ποια θα ήταν η πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εάν το έργο εξοικονόμησης δεν είχε υλοποιηθεί. Συγκρίνοντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται από τον αλγόριθμο με την πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που αναγράφεται στα μηνιαία τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να υπολογιστεί η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε μήνα. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία (EVO Protocol for Energy Savings Verification), οι παραπάνω υπολογισμοί θα πρέπει να γίνονται για τουλάχιστον 3 μήνες μετά τη θέση σε λειτουργία του έργου εξοικονόμησης, ώστε να εξαχθεί το τελικό αποτέλεσμα εξοικονόμησης ενέργειας με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

Τιμολόγια Ηλεκτρικής Ενέργειας:

Τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που δείχνουν τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και το συνολικό κόστος ηλεκτρισμού για τους τελευταίους 12 ή 24 μήνες.

Τρόπος εκκίνησης ή ελέγχου για τους ηλεκτρικούς κινητήρες:

Απευθείας εκκίνησης, εκκίνηση αστέρα/τριγώνου, Inverter/VFD, soft starter ή άλλα ηλεκτρονικά ισχύος.

Μονογραμμικά σχέδια:

Μονογραμμικά υποσταθμών, πινάκων διανομής μέσης τάσης, γενικού πίνακα χαμηλής τάσης και από των σημαντικότερων υποπινάκων χαμηλής τάσης.

Σημαντικά φορτία φωτισμού:

Μια λίστα με τα πιο σημαντικά φορτία φωτισμού, με την ονομαστική ισχύ και την ονομαστική τάση τους, καθώς και μια σύντομη περιγραφή των φορτίων φωτισμού (φωτισμός LED, φωτισμός με λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας, φωτισμός φθορισμού, και τα λοιπά).

Μετασχηματιστές ισχύος:

Κατάλογος των εγκατεστημένων Μετασχηματιστών Ισχύος με τα ονομαστικά τους δεδομένα (ονομαστική ισχύς, κύρια/δευτερεύουσα τάση, τάση βραχυκυκλώματος).

Συνδεδεμένοι πυκνωτές:

Μια λίστα με όλους τους συνδεδεμένους πυκνωτές (εάν υπάρχουν) με την ονομαστική τάση, την ονομαστική ισχύ και το σημείο σύνδεσης.

Σημαντικά ηλεκτρικά φορτία (κινητήρες):

Μια λίστα με τα πιο σημαντικά (υψηλής κατανάλωσης) ηλεκτρικά φορτία με την ονομαστική ισχύ και την ονομαστική τάση τους, τον υποπίνακα από τον οποίο τροφοδοτούνται καθώς και μια σύντομη περιγραφή (κινητήρες χαμηλής και μέσης τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος, κινητήρες συνεχούς ρεύματος, κλπ). 

Ηλεκτρικές μετρήσεις:

Οποιεσδήποτε μετρήσεις (εάν υπάρχουν αφού οι μετρήσεις δεν είναι υποχρεωτικές σε αυτό το στάδιο για την εκπόνηση της προκαταρκτικής επιστημονικής μελέτης) που αφορούν ενεργό και άεργο ισχύ, τάση, ρεύμα, συντελεστή ισχύος, αρμονικές τάσης-ρεύματος  στον κεντρικό πίνακα διανομής χαμηλής τάσης και τους πιο σημαντικούς υποπίνακες χαμηλής τάσης.

Πώς μπορώ να ξεκινήσω;

Τι Μας Ξεχωρίζει

Θα χρειαστούμε τα στοιχεία της εγκατάστασής σας προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την προμελέτη για να υπολογιστεί η ελάχιστη εγγυημένη εξοικονόμηση, το κόστος του έργου και ο χρόνος απόσβεσης. Θα έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να πάρετε μια απόφαση εάν θα θέλατε να εκτελεστεί το έργο. Παραθέτουμε μερικά από τα στοιχεία - πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Μπορείτε να μας στείλετε μια αίτηση πελάτη εδώ.

bottom of page