top of page

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Μεθοδολογία/ Βήματα Έργου/ Κύκλος Έργου

(6-9 μήνες)

Βήμα 1: Αξιολόγηση της δυνατότητας εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας

Το πρώτο βήμα της διαδικασίας είναι η συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών για να αξιολογηθεί εάν υπάρχει δυνατότητα για εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Η SEMAN θα ζητήσει τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν σε αυτή την αξιολόγηση. Ο πελάτης θα πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες εάν είναι διαθέσιμες:

 • Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος (τελευταίοι 12 έως 24 μήνες)

 • Ηλεκτρικά μονογραμμικά διαγράμματα

 • Λίστα μετασχηματιστών ισχύος και τα τεχνικά τους στοιχεία

 • Λίστα σημαντικών κινητήρων και τα τεχνικά τους στοιχεία

 • Λίστα σημαντικών φορτίων φωτισμού και τα τεχνικά τους στοιχεία

 • Λίστα με τα ηλεκτρονικά ισχύος (π.χ. Inverters, DC drives, Soft Starters).

 • Τυχόν ηλεκτρικές μετρήσεις και καταγραφές (προαιρετικά)

Αφού συγκεντρώσει τα παραπάνω, η SEMAN θα τα εισαγάγει στο πρωτοποριακό της σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια χρησιμοποιώντας δεδομένα από εκατοντάδες πελάτες. Ο αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης θα υπολογίσει το ελάχιστο (εγγυημένο) ποσοστό εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί στην εγκατάσταση. Μαζί με αυτό το ποσοστό, η SEMAN θα παρέχει στον πελάτη μια οικονομική προσφορά και μια ανάλυση κόστους-οφέλους, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου απόσβεσης και της απόδοσης επένδυσης.

Βήμα 2: Επιστημονική Μελέτη 

Με την υπογραφή της σύμβασης του έργου, μια ομάδα εξειδικευμένων ηλεκτρολόγων μηχανικών θα επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του πελάτη και θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ηλεκτρικές μετρήσεις στη χαμηλή και μέση τάση. Οι μετρήσεις είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της επιστημονικής μελέτης η οποία θα επιτρέψει τους μηχανικούς της SEMAN να ανακαλύψουν σε βάθος τα προβλήματα ποιότητας ισχύος στην υπό διερεύνηση ηλεκτρική εγκατάσταση.

Μετά τη συλλογή των μετρήσεων και των απαραίτητων δεδομένων, οι μηχανικοί θα προβούν σε προσομοιώσεις πεπερασμένων στοιχείων και ανάλυση ροής φορτίου για να μελετήσουν:

 • Τις μειωμένες αποδώσεις των μετασχηματιστών και των ηλεκτρικών κινητήρων-φορτίων λόγω της κακής ποιότητας ισχύος

 • Όλoυς τους πιθανούς συντονισμούς αρμονικών τάσης και ρεύματος στο δίκτυο 

 • Τις απώλειες ισχύος των καλωδίων λόγω των επιδερμικών φαινομένων και των φαινομένων γειτνίασης (proximity and skin effects)

 • Πως αλληλοεπιδρούν τα φορτία μεταξύ τους λόγω των βυθίσεων τάσης και των συντονισμών αρμονικών, που οδηγούν σε μειωμένη ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης

 

Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των παραπάνω προσομοιώσεων καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης (περιβάλλον, διαθεσιμότητα χώρου κ.τ.λ.), οι μηχανικοί της SEMAN θα σχεδιάσουν τις εξατομικευμένες παρεμβάσεις οι οποίες θα αποφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα:

 • Τη εξάλειψη όλων των πιθανών συντονισμών αρμονικών ρεύματος και τάσης.

 • Τη βελτιστοποίηση της ποιότητας ισχύος σε ολόκληρη την ηλεκτρική εγκατάσταση, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης (εξοικονόμηση ενέργειας) στους μετασχηματιστές, στους κινητήρες, στα MCCs και τα καλώδια.

 • Τη σταθεροποίηση της τάσης στα ονομαστικά επίπεδα στους κινητήρες, αυξάνοντας την απόδοσή τους.

 

Τέλος, τα εξελιγμένα μαθηματικά εργαλεία της SEMAN θα βοηθήσουν στην εκτίμηση του ολικού αποτελέσματος εξοικονόμησης ενέργειας με την εγκατάσταση των συστημάτων/παρεμβάσεων.

Βήμα 4: Επικύρωση των αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, οι μηχανικοί θα προχωρήσουν στο comissioning και τη δοκιμή των παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις θα ενεργοποιηθούν και θα πραγματοποιηθούν διάφορες δοκιμές για να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν σωστά. Στη συνέχεια, οι μηχανικοί θα τις προγραμματίσουν σύμφωνα με τα ευρήματα της επιστημονικής μελέτης και τις μετρήσεις που θα αποτυπώνονται ζωντανά από τα controllers των παρεμβάσεων.


Μόλις διαπιστωθεί ότι όλες οι παρεμβάσεις λειτουργούν σωστά, μια επιτροπή στελεχών του πελάτη όσο και της SEMAN θα πραγματοποιήσει μετρήσεις επαλήθευσης για να επικυρώσει την αποτελεσματικότητα του έργου και να επιβεβαιώσει την τελική ολοκλήρωση και την επιτυχία του έργου. Έπειτα, το αποτέλεσα εξοικονόμησης ενέργειας θα επιβεβαιωθεί μέσω μαθηματικών προβλεπτικών μοντέλων, τα οποία θα συσχετίσουν την κατανάλωση ενέργειας με τις ανεξάρτητες μεταβλητές που την επηρεάζουν, π.χ. τον όγκο παραγωγής τελικού προϊόντος. Το μοντέλο θα κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που διαθέτει ο κάθε πελάτης και η προβλεψιμότητα του θα επικαιροποιηθεί με τη χρήση στατιστικών ελέγχων.

 

Έχοντας κατασκευάσει ένα baseline model (με τα στοιχεία πριν την ημερομηνία εγκατάστασης του έργου) δηλαδή το μοντέλο το οποίο μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια την κατανάλωση ενέργειας πριν ενεργοποιηθούν τα συστήματα τις SEMAN, θα μπορέσει να γίνει εκτίμηση με υψηλή ακρίβεια ποια θα ήταν η κατανάλωση χωρίς τα συστήματα σε λειτουργία: Ποιο συγκεκριμένα, το μοντέλο θα προβλέψει ποια θα ήταν η κατανάλωση ενέργειας στην περίοδο μετά την εγκατάσταση των συστημάτων, εάν οι παρεμβάσεις της SEMAN δεν λειτουργούσαν και συγκρίνοντας αυτή τη κατανάλωση με την πραγματική, θα υπολογιστεί το αποτέλεσμα εξοικονόμησης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την υποσελίδα Know How.

Βήμα 3: Κατασκευή και εγκατάσταση των παρεμβάσεων

Το τρίτο βήμα του κύκλου του έργου είναι η κατασκευή και η εγκατάσταση των παρεμβάσεων. Η επιστημονική μελέτη θα καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές των κατά παραγγελία παρεμβάσεων και τα σχεδιαγράμματα θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τους. Ο εξοπλισμός θα κατασκευαστεί σε διάστημα δύο έως τεσσάρων μηνών.

 

​Με την ολοκλήρωση της κατασκευής, τα συστήματα θα αποσταλούν στις εγκαταστάσεις του πελάτη για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 6 εβδομάδες ανάλογα με την κλίμακα του έργου. Δεν θα χρειαστεί διακοπή της παραγωγής ή διακοπή λειτουργίας για το μεγαλύτερο μέρος της εγκατάστασης: Οι πίνακες των παρεμβάσεων μπορούν να τοποθετηθούν και να πακτωθούν, οι σχάρες καλωδίων και οι αγωγοί μπορούν να εγκατασταθούν και τα καλώδια μπορούν να περαστούν μέχρι τα σημεία σύνδεσης, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία.

 

Στη συνέχεια, κάθε παρέμβαση μπορεί να συνδεθεί με το φορτίο μία κάθε φορά ή κατά τη διάρκεια ενός προγραμματισμένου τερματισμού λειτουργίας. Επειδή οι παρεμβάσεις του έργου συνδέονται παράλληλα ο χρόνος σύνδεσης γίνεται συνήθως σε σύντομο χρονικό διάστημα (μεταξύ 40 λεπτών έως 1 ώρας ανά πίνακα).

bottom of page